GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
TR
EN


Anasayfa

2015 tarihinde kurulan ve 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Resim Bölümü ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Müzik Bölümü Müzik Bilimleri Anabilim Dalını da  aktif hale getiren Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, ilimiz ve ülkemizin sanatsal zenginliğine katkı sağlamayı öncelik edinmiştir.

 

Fakültemiz ayrıca öğrencilerimizin sanatsal yetkinliklerini en üst düzeye çıkartmak ve mezun olduklarında sahip oldukları bu yetkinliklerle ülkemizin sanatsal faaliyetlerinde aktif bir rol almalarını hedeflemiş olup bu hedefimize ulaşmak için donanımlı ve etkin akademik personelle çalışmalarımız devam etmektedir.

 

Fiziki yapıda karşılaştığımız olumsuz şartlar aktif olan bölümlerimizin donanımsal açıdan yeterliliğine kısıtlama getirmekle birlikte, en kısa sürede tamamlanması planlanan merkez kampüsünde Fakültemize kullanacağı yeni alanların kazandırılması için yoğun bir çaba sarf edilmektedir.

 

Fakültemizin şu an itibariyle sahip olduğu akademik ve idari personelinin fakültemizin büyümesiyle birlikte sayıca ve çeşitlilik açısından artırılmasının planlanması yanında, mevcut akademik ve idari personel ile demokratik, katılımcı, üretken, verimli bir yönetim tarzıyla uyumlu bir şekilde hedeflenen amaçlarına ulaşmayı arzusunu taşımaktadır. Öğrencilerimizin özgüveni yüksek, donanımlı alan bilgisi yeterli bireyler olarak yetiştirilmesi gayesi içinde olan tüm personelimiz her türlü işbirliğine açıktır. Gerek özel sektör gerek diğer kamu kuruluşları ile yürütülecek işbirlikleri kapsamında daha etkin ve verimli çalışmalar yapmak en büyük amaçlarımız arasındadır.

 

                                                                                                                                                                                                                                             Prof. Dr. Ahmet TABAK

                                                                                                                                                                                                                                                          Dekan V.
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016