Süleyman ELBİR

Fakülte Sekreteri
Dahili: 4982
e-posta: selbir[@]sinop.edu.tr

Serap APAYDIN

Bilgisayar İşletmeni
Dahili: 4981
e-posta: serapa[@]sinop.edu.tr

Erdinç GÜNEY

Memur
Dahili: 4952
e-posta: erdincguney[@]sinop.edu.tr