2019-2020 Eğitim öğretim dönemi I. ve II. sınıf çalgı ve piyano derslerinin öğrenci ve öğretim elemanlarına göre dağılımı aşağıda listelenmiştir. Haftalık ders günleri için öğrencilerimizin listede belirtilen öğretim elemanları ile irtibat kurmaları gerekmektedir.