Fakültemiz Resim Bölümüne

Özel Yetenek Sınav Sonuçlarına Göre 2019–2020 Eğitim–Öğretim Yılında

Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Aday Öğrencilerin Listesi ve Kayıtta İstenen Belgeler

Kayıt Sırasında İstenen Belgeler ve Kayıt ile İlgili Açıklamalar

> 1 adet fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır).

> Onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet)

> Mezun olunan ortaöğretim kurumundan alınan diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi                      

> Milli Savunma Bakanlığı sorgulama sistemince askerlik şubesine yönlendirilenler hariç olmak üzere aday öğrencilerden askerlik belgesi istenmez, adayın beyanına göre işlem yapılır. Ancak, gerçeğe aykırı olarak yapılan beyan ile ilgili Üniversitenin sorumluluğu bulunmaz.

> Kazanan adayların kayıtları Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde 2-6 Eylül 2019 tarihlerinde mesai saatleri içinde yapılacaktır.

> Adayların bizzat ya da noter kanalıyla vekil tayin ettiği kişiler aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

> Adaylar bildirilen tarihlerde kayıt yaptırmakla yükümlüdürler. Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.