ORGANİZASYON ŞEMALARI

Kalite Odaklı Kurulan Koordinatörlük Komisyon ve Danışma Grupları

Fakülte Organizasyon Şeması

Teşkilat Şeması

Kalite Komisyonu Organizasyon Şeması

İŞ AKIŞ ŞEMALARI

1.Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Ana Süreci

Bilgi Paketi Oluşturma ve Güncelleme İş Akış Süreci-1

Bilgi Paketi Oluşturma ve Güncelleme İş Akış Süreci-2

Müfredat Ders Değişikliği İş Akış Süreci

Not Bildirim İş Akış Süreci

Not Listeleri Arşivleme İş Akış Süreci

Öğrenci Danışmanının Görevi İşlemleri İş Akış Süreci

Öğrenci Danışmanlık İşlemleri İş Akış Süreci

Yeni Bölüm ve Programların Açılması İş Akış Süreci

Mazeret Sınavları İş Akış Süreci

Sınav Sonucuna Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi İş Akış Süreci

Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri İş Akış Süreci

Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akış Süreci

Eğitim Programlarının Hazırlanması ve Duyurulması İş Akış Süreci

Eğitimlerin Yürütülmesi İş Akış Süreci

İş Birliği ve Protokol İşlemleri İş Akış Süreci

İlk Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

Ders Seçimi Danışmanlık İş Akış Süreci

Ders Ekleme-Çıkarma İşlemleri İş Akış Süreci

Mazeretli Ders Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Süreci

Diploma Basımı ve Teslimi İş Akış Süreci

Diploma Eki Basımı ve Teslimi İş Akış Süreci

Onur Belgesi, Yüksek Onur Belgesi Verilmesi İş Akış Süreci

Öğrencilere İlişkin İstatistiki Bilgilerin Takibi ve Düzenlenmesi İş Akış Süreci

Yatay Geçiş Kontenjanlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

Yatay Geçiş Başvuru ve Kabul İşlemleri İş Akış Süreci

ÖSYM Kontenjanlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

Dikey Geçiş Kontenjanlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kabul İşlemleri İş Akış Süreci

Uluslararası Öğrenci Kontrenjanlarının Hazırlanması İş Akış Süreci

Uluslararası Öğrenci Kayıt İş Akış Süreci

YÖK, ÖSYM, KYK ve Diğer Resmi Kurumlara Bilgi Verilmesi İş Akış Süreci

Öğrenci Belge İşlemleri İş Akış Süreci

Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci

Farabi Burs İşlemleri İş Akış Süreci

Farabi Giden Öğrenci İş Akış Süreci

Farabi Gelen Öğrenci İş Akış Süreci

Mevlana Gelen Öğrenci İş Akış Süreci

Mevlana Giden Öğrenci İş Akış Süreci

Mevlana Gelen Akademik Personel İş Akış Süreci

Erasmus Giden Öğrenci İş Akış Süreci

Erasmus Gelen Öğrenci İş Akış Süreci

Erasmus Gelen Akademik Personel İş Akış Süreci

Erasmus Giden Akademik Personel İş Akış Süreci

Erasmus Gelen İdari Personel İş Akış Süreci

Erasmus Giden İdari Personel İş Akış Süreci

Erasmus Staj Hareketliliği İş Akış Süreci

Erasmus Lisansüstü Gelen Öğrenci İş Akış Süreci

Erasmus Lisanüstü Giden Öğrenci İş Akış Süreci

Otomasyon Sistemine Kayıt, Analiz ve Ölçüm Hizmetleri İş Akış Süreci

2.Akademik ve Bilimsel Araştırmalar Ana Süreci

3.Ürün ve Hizmet Yönetimi Ana Süreci

TTO Eğitim Talebi İş Akış Süreci-1

TTO Eğitim Talebi İş Akış Süreci-2

TTO Eğitim Talebi İş Akış Süreci-3

4.Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Ana Süreci

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması İş Akış Süreci

Öğrenci İlişik Kesme İşlemleri İş Akış Süreci

Personel İlişik Kesme İşlemleri İş Akış Süreci

Bibliyometrik Danışma Hizmetleri İş Akış Süreci

Tezler İş Akış Süreci

Engelli Kütüphane Hizmetleri İş Akış Süreci

Süreli Yayınlar İş Akış Süreci

Kullanıcı Eğitimi İş Akış Süreci

Görsel İşitsel Materyallerin İş Akış Süreci

Sosyal Faaliyetler İş Akış Süreci

Referans Hizmetleri İş Akış Süreci

Kütüphane Üyelik İşlemleri İş Akış Süreci

Engelli Öğrenci Birimi İş Akış Süreci

SKSDB Sağlık Ünitesi İş Akış Süreci

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik İş Akış Süreci

KYK Bursu İşlemleri İş Akış Süreci

5.Destek Hizmetlerinin Yönetimi Süreci

Dilek ve Şikayet Başvuruları İş Akış Süreci

6.Finansal Kaynakların Yönetimi Süreci

Birimlerin Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci

Ödenek Aktarma İş Akış Süreci

Performans Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci

Yolluk Ödemeleri İş Akış Süreci

İşçi ve Sözleşmeli Personel Maaş ve Ücret ile Öğrenci Maaşları İş Akış Süreci

Maaş ve Özlük Hakları Ödemeleri İş Akış Süreci

Satın Alma Ödemeleri İş Akış Süreci

Ek Ders Ödemeleri İş Akış Süreci-1

Ek Ders Ödemeleri İş Akış Süreci-2

Yıl İçinde Yapılan Taşınır Konsolide İşlemleri İş Akış Süreci-1

Yıl Sonunda Yapılan Taşınır Konsolide İşlemleri İş Akış Süreci-2

Performansa Dayalı Ek Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

Sabit Ek Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

Tübitak-Santez-Oka-Farabi-Mevlana-AB Proje Ödemeleri İş Akış Süreci

Kamu Zararı Takip ve Tahsil İşlemleri İş Akış Süreci

7.Fiziksel Kaynakların Yönetimi Süreci

Lojman Tahsis İşlemleri Detay Süreci İş Akış Süreci

Lojman Teslim Etme İş Akış Süreci

Lojman Teslim Alma İş Akış Süreci

8.İnsan Kaynaklarının Yönetimi ve Geliştirilmesi Süreci

Öğretim Üyesi İlan İşleri İş Akış Süreci

Öğretim Üyesi Atama İşlemleri İş Akış Süreci

Öğretim Üyesi Atama İşlemleri İş Akışı Süreci

Öğretim Üyesi Atama İşlemleri İş Akışı Süreci

Açıktan Atama İşlemleri İş Akışı Süreci

Akademik Personel Açıktan Atama İşlemleri İş Akışı Süreci

1416 SK Göre Atama İşlemleri Detay Süreci

1416 SK Göre Atama İşlemleri İş Akış Süreci

1416 SK Göre Yurt Dışına Gönderilen Öğrencilerin Yazışma İşlemleri İş Akış Şeması

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) İş Akışı Süreci

ÖYP Koordinatörlüğüne Bağlı Araş. Görev. Seyahat Görevlendirme İş Akış Süreci

ÖYP ye Kayıt Olan Araştırma Görevlisi İş Akış Süreci

Yabancı Dil Eğitim İçin Gönderilen Araştırma Görevlisi İşlemleri İş Akışı Süreci

Yabancı Dil Eğitimi İçin Gönderilen Araştırma Görevlisi İşlemleri İş Akış Süreci

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması İşlemleri İş Akış Süreci

Diğer Öğretim Elemanı Atama İşlemleri İş Akış Süreci

İdari Personel Açıktan Atama İşlemleri İş Akışı Süreci

İdari Personel İlk Atama ve Açıktan Atama Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci

İdari Personel Naklen Atama İşlemleri İş Akış Süreci

Yeniden Atama İşlemleri İş Akışı Süreci

Askerlik Dönüşü Atama İşlemleri İş Akış Süreci

Ücretsiz İzin Dönüşü Atama İşlemleri İş Akış Süreci

Ücretsiz İzne Ayrılma İş Akış Sureci

Naklen Atama Nedeniyle Görevden Ayırma İşlemleri İş Akışı Süreci

İstifa Nedeniyle Görevden Ayırma Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci

Maaş Tahakkuk İşlemleri İş Akış Süreci

İşçi Disiplin Soruşturma İş Akış Süreci

Personel Disiplin Soruşturma İşlemleri İş Akış Süreci

Mal Beyanı İşlemleri İş Akış Süreci

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Akış Süreci

9.Kurumsal Yönetim Ana Süreci

İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akış Süreci

Stratejik Plan Hazırlama İş Akış Süreci

Birim Faaliyet Raporu İş Akış Süreci

İdari Birim Kimlik Kodu Alımı İş Akış Süreci

Danışmanlık İş Akış Süreci

Denetim İş Akış Süreci

Denetim Raporları İzleme Faaliyeti İş Akış Süreci

Plan ve Program Faaliyeti İş Akış Süreci

10.Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Kaynaklarının Yönetimi Süreci

Birim Arşiv İşlemleri İş Akış Süreci

Kurum Arşivi Ayıklama-İmha İşlemleri İş Akış Süreci

Kurum İçi ve Kurum Dışı Gelen Evrak Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci (Rektörlük)

Kurum İçi ve Kurum Dışı Gelen Evrak Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci (Rektörlük Dışı)

Kurum İçine ve Kurum Dışına Gönderilen Evrak İş Akış Süreci

EBYS İşlemleri Detay Süreci İş Akış Süreci

EBYS Kullanıcı Hesabı Başvuru İşlemleri İş Akış Süreci

EBYS Taleplerine İlişkin İş Akış Süreci

Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) Temin İşlemleri İş Akış Süreci

Teknik Destek İşlemleri İş Akış Süreci

Donanım İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Yönetilmesi İş Akış Süreci

Uzaktan Erişim Talep İş Akış Süreci

Üniversite Güvenlik Duvarı (Firewall) Yönetimi İş Akış Süreci

Kurumsal Web Sitesi Yönetim İş Akış Süreci

Uygulama Yazılımları Yönetim Detay Süreci İş Akış Şeması

Formlar, Yönergeler, Sözleşmeler Hazırlama Yönetim Detay Süreci İş Akış Şeması

Bilişim İhtiyacının Belirlenmesi İş Akış Süreci

BAP Koordinatörlüğü İş Akış Şemaları